Testivalikoima

Yhdyskuntatekniikan laboratoriossa teemme päällyste-, kiviaines- ja geoteknisiä testauksia. Asfaltin ja kiviainesten testausmenetelmät kuuluvat laboratorion PANK-hyväksyntään ja ne teemme SFS-EN standardien tai PANK-menetelmien mukaisesti. Testaukset voimme tehdä tuotannon aikaisista tai valmiista tuotteista. Laboratoriollamme on myös laboratoriomurskain, jolla pystymme tekemään max 10 cm kokoisista lohkarenäytteistä mursketta lujuustesteihin.

kivilouhos Testivalikoimaamme kuuluvat:

Asfaltti
- Sideainepitoisuus (asfalttianalysaattori) ja rakeisuus SFS-EN 12697-1 ja -2
- Poranäytteiden paksuus, tyhjätila ja massamäärä SFS-EN 12697-5, -6, -8 ,-29, 36, PANK 4201

Kiviaines
- Raekoostumus SFS-EN 933-1, PANK 2103
- Litteysluku SFS-EN 933-3
- Muotoarvo raidesepeli SFS-EN 933-4
- Murtopintaisuus SFS-EN 933-5
- Micro-Deval arvot, murske ja raidesepeli SFS-EN 1097-1
- Los Angeles –luku, murske ja raidesepeli SFS-EN 1097-2
- Kiintotiheys ja vedenimeytyminen SFS-EN 1097-6
- Kuulamyllyarvo SFS-EN 1097-9
- Vedenimeytymiskorkeus SFS-EN 1097-10+PANK ohje

Geotekniset tutkimukset
- Proctor-koe
- Humus
- Maalaji
- Vesipitoisuus

Tilauslomakkeet

- Asfalttiporanaytteiden ottolomake (PDF)
- Kiviaines ja asfaltti tutkimustilaus (PDF)